وب سایت راد آیین پاسارگاد به سفارش این شرکت در سال 1399 توسط وب ایرانیان طراحی و توسعه داده شده است. فعالیت اصلی این شرکت در زمینه بیمه می باشد .