اپلیکیشن bluebell ارایه خدمات گردشگری، تورها، رزرواسیون هتل و خانه، خدمات مهاجرتی و غیره  در شهر ایروان ارمنستان.