وب سایت فروشگاهی آفر به سفارش این شرکت در سال 1400توسط وب ایرانیان طراحی و توسعه داده شده است. فعالیت اصلی این شرکت در زمینه فروش پوشاک می باشد .