اتوماسیون رادآیین پاسارگاد به سفارش این شرکت در سال 1398 توسط وب ایرانیان طراحی و پیاده سازی شده است. اپلیکیشن و وب سایت رادآیین پاسارگاد یک اتوماسیون فروش بیمه است که به سفارش این شرکت انجام شده است.