اتوماسیون فروش و انبارداری پوشیران به سفارش پوشاک پوشیران در سال 1398 برای این شرکت طراحی و پیاده سازی شده است.