اپلیکیشن فروش ویژه گیلتخفیف در سال 1398 به سفارش این شرکت توسط وب ایرانیان طراحی و پیاده سازی شده است. این اپلیکیشن برای مدیریت فروش شرکای این شرکت می باشد.