اپلیکیشن همسفر گشت ایرانیان به سفارش این شرکت در سال 1397 توسط وب ایرانیان طراحی و توسعه شده است. فعالیت اصلی این شرکت در زمینه اجاره خودروهای گروهی می باشد .